Friedberg Direct
Fxverify คะแนน
4.0
คะแนนจากผู้ใช้
4.0
(2)
โปรโมชัน
ผู้กำกับดูแล
คะแนนจากผู้ใช้สำหรับบัญชีประเภทต่างๆ
ผลิตภัณฑ์
ฟอเร็กซ์
โลหะ
ดัชนี
น้ำมัน/พลังงาน
รีวิวของเรา
4.0
การแบ่งประเภทคะแนน
ราคา: 4/5
ข้อบังคับ: 5/5
ความนิยม: 3/5
คะแนนจากผู้ใช้: 4/5

Friedberg Direct | คะแนนโดยรวม: 4/5

คะแนนโดยเฉลี่ยของทุกบริษัท: 3.4/5

Friedberg Direct | ลำดับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด: 67%

รีวิวจากผู้ใช้
ประเภทบัญชี:
เรียงลำดับ:
4.0
(2 รีวิว)

Friedberg Direct | คะแนนจากผู้ใช้: 4/5

คะแนนโดยเฉลี่ยของทุกบริษัท: 3.4/5

Friedberg Direct | ลำดับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด: 67%